En man två världar – ett fängslande drama aktuellt i migrationens tidsålder

I debutromanen ”En man två världar” har Odd Odenvind (något före sin tid) verkligen lyckats fånga en verklig livshistoria som är högaktuell i debatten om HBTQ-personer som flyr eller lämnar förtryckande länder och regimer. Senast idag rapporterade DN  att Migrationsverket inte avser att skapa särskilda boenden för utsatta HBTQ-personer, en väg som Tyskland valt också rapporterat i DN . RSFL, som är en av de organisationer som organiserar asylsökande, papperslösa och nyanlända HBTQ-personer, arrangerade under Stockholm Pride i somras det första asylforumet för HBTQ-personer. Där belyste de bland annat de många utmaningarna som HBTQ-personer ställs inför vid ankomsten till Sverige . Nätverket av familj, släkt och vänner som för många migranter är en tillgång vid nystarten i Sverige kan för HBTQ-personer bli ett nätverk som begränsar eller till och med idkar våld mot dem. Den här tvådelade funktionen där familjen kan vara både en tillgång och en begränsning är inget nytt, jag publicerade nyligen en artikel från mina fältstudier i Turkiet där jag beskriver detta. Det innovativa med Odd Odenvinds (som jag tar för givet är en pseudonym) beskrivning är förstås att han inte bara följer huvudpersonen Shyar Shamdar efter flytten till Sverige utan under hela hans livstid. Shyar växer upp som arabisktalande kurd i Irak, för att sedan fly till Iran och slutligen vidare till Sverige. Han anpassar sig ständigt till familjen och de politiska riktändringarna för att överleva. Han bestraffas för sina sexuella begär och handlingar genomgående av familj och samhälle, både under tiden i Irak/Iran/Turkiet/Kurdistan och i Sverige genom hans nätverk av familj, släkt och vänner. Till slut blir han kidnappad och tvångsgift med Sherin, en kvinna han inte åtrår eller älskar. Mot slutet av berättelsen går handlingen mot en katastrof där han skiljer sig från Sherin och måste avsäga sig all kontakt med familj och vänner för att inte bli offer för hedersmord. Det slutar däremot någotsånär lyckligt i och med att han träffar en svensk man och de gifter sig och flyttar ihop. Vad Odenvind genom denna berättelse lyckas förmedla är inte bara Shyars livshistoria utan även ett realistiskt händelseförlopp för många andra migranter som anländer varje dag till Sverige med liknande begär.

Det som däremot gör läsaren irriterad är författarens ständiga moraliserande ton. Han ger sig i kast med att berättade Shyars historia men kan inte hålla sig ifrån att tolka saker och ting. Det är förstås fullt möjligt att det är Shyar själv som gör dessa tolkningar men sättet som Odenvind skriver på ger läsaren intryck av att det är han själv som tolkar. I mångt och mycket stör dessa tolkningar inte berättelsen, de utgör snarare ett utfyll som läsaren behöver för att inte berättelsen ska bli alltför dagboksliknande. När tolkningarna dock blir tydligt moraliserande baserade på västerlänska värderingar förlorar berättaren läsaren. Han skriver exempelvis ”Trots sina förhållanden med Salah och Maryam var han fast besluten att fullfölja det här [och ha sex med en annan man]” (sid 65, min egen kursivering). Varför ”trots” och varför ”förhållanden”? I ett annat kapitel skriver han ”han betalade med sin kropp för att få hålla sig gömd” (sid 100, min egen kursivering). Var det Shyars beskrivning? Och ytterligare i ett kapitel skriver han ”Trots alla år i Sverige läser han inte språket speciellt snabbt […]” (sid 351, min egen kursivering). Detta efter att läsaren fått veta att Shyar talar (och skriver) arabiska, kurdiska och tjeckiska. Det hade varit intressantare för läsaren att få veta hur Shyar tolkade sina relationer, sin kropp och sina språkkunskaper.

Detta går igen när det kommer till tolkningen av Shyars sexualitet. Genomgående så tolkar författaren Shyars begär och handlingar i termer av sexuell läggning. I västerlänska sammanhang är det förstås inget konstigt. Vi har länge fört en kamp för sexuellt likaberättigande och tagit till oss sexuella identiteter som bög och homosexuell. I andra kulturer och länder är det inte en självklarhet. Det råder förstås inga tvivel om att begär och handlingar mellan personer av samma kön har skett i alla samhällen under årtusenden men att tolka detta i termer av läggning är en västerländsk konstruktion. Det blir tydligt på några ställen att Shyar försöker att förmedla detta till författaren men det tolkas genomgående om till läggning (se exempelvis sid 139). Författaren skriver att ”Shyar valde fortfarande inte läggning” (sid 54) men sen att ”Shyar själv lever i dag fullt ut som homosexuell.” (sid 355). Vad det nu innebär att leva fullt ut som homosexuell skulle jag förstås gärna vilja veta mer om. Det är dock tråkigt att författaren inte har utvidgat sin inblick i andra kulturer när han författat berättelsen. Det hade säkerligen lyft berättelsen.

Det kanske mest irriterande med författarens sätt att skriva på är hans ständiga fördummande av läsaren. Redan innan berättelsen tar vid skriver författaren ett ”förbehåll” för att ”vissa läsare kan tänkas ta anstöt av hans osminkade skildringar av sexuella upplevelser”. Det är svårt att förstå varför läsare skulle ta anstöt av berättelsen. Det är inte en direkt utsvävande sexberättelse och den har inte explicita sexscener som går över gränsen. Snarare kunde författaren ha beskrivit mer av begäret om han nu så gärna ville beskriva begäret. Än värre är de små fotnötterna som dyker upp på några ställen och ger förklaringar till saker och ting. Här får vi lära oss vad en Kalashnikov och baklava är. Seriöst Odd, jag tror nog att de flesta vet vad det är.

Om man som läsare klarar av det moraliserande språket, att endast se till de västerländska värderingarna och bli lite dumförklarad så är det en fin berättelse om migration i vår tid.

Annons

RGS-IBG 2016 CFP: Neoliberal academia and the sexuality scholarship, sponsored by SSQRG

​RGS-IBG 2016 2nd CFP: Neoliberal academia and the sexuality scholarship, sponsored by SSQRG
 
RGS-IBG Annual International Conference 2016 in London, 31 August to 2 September 2016
 
Session Organisers: Chen Misgav, Department of Politics and Government, Ben-Gurion University of the Negev, and Thomas Wimark, Department of Human Geography, Stockholm University.
 
Sponsored session by Space, Sexualities & Queer Research Group (SSQRG).
 
Universities around the globe are increasingly being affected by neoliberal trends (Castree, 2006). The (now not so) new market logic require universities to commodify, restructure and consolidate their activities in order to be profitable (Dowling, 2008), e.g. through closing down or merging research departments and cutting unprofitable courses and research fields. Simultaneously, scholars are becoming ever more exposed to a competitive academia forcing us to intensify our production (Birch, Bond, Harris, Hoogeveen, Laliberte & Rosol, 2012) through individualised self-auditing processes in order to remain within academia (Berg in Castree, 2006). Several scholars have discussed the impact of neo-liberalisation on research production, foremost with a focus on race and ethnicity (e.g. see Berg, 2012; Kobayashi, Lawson & Sanders, 2014). However, less is known of the impact on the sexuality scholarship.
 
It is now more than 15 years ago the JGHE Symposium: Teaching Sexualities in Geography was held discussing geographers’ engagements with sexuality in higher education (Knopp, 1999). Since then the sexuality scholarship has become an important part of Human Geography with an increasing bulk of literature and research being published each year. Sexuality scholars have been successful in claiming space within Human Geography. This session seeks to discuss both the limits and the possibilities of the neoliberal academia for scholars of sexuality. The themes include but are not limited to:
 
·        Sexuality scholarship and curriculum in the neoliberal academia
·        Teaching sexuality in the era of budget cuts and consolidation
·        Challenges for minority sexuality students in the individualised academia
·        Postgrad students and sexuality scholarship
·        Postdoc opportunities and sexuality
·        Young academics and the scholarship of sexuality
·        Funding opportunities and policy relevant research
·        Voices from different spaces and places, such as the global North/South, northern/southern Europe
 
If interested to present a paper, please send a 250-word abstract (clearly stating title, keywords, name, institution, and contact details) to Chen Misgav (chenmisg@post.tau.ac.il) and Thomas Wimark (thomas.wimark@humangeo.su.se) by noon (CET) February 15th, 2016. The session is sponsored by the Sexuality a
 
References
Berg, L. D. (2012). Geographies of identity I Geography–(neo) liberalism–white supremacy. Progress in human geography36(4), 508-517.
Birch, K., Bond, S., Harris, T., Hoogeveen, D., Laliberte, N., & Rosol, M. (2012). What can we do? The challenge of being new academics in neoliberal universities. Antipode44(4), 1055-1058.
Castree, N. (2006). Research assessment and the production of geographical knowledge. Progress in Human Geography30(6), 747-782.
Dowling, R. (2008). Geographies of identity: labouring in the’neoliberal’university. Progress in Human Geography.
Knopp, L. (1999). JGHE Symposium: Teaching Sexualities in Geography [1] Queer Theory, Queer Pedagogy: new spaces and new challenges in teaching geography. Journal of Geography in Higher Education23(1), 77-79.
Kobayashi, A., Lawson, V., & Sanders, R. (2014). A commentary on the whitening of the public university: The context for diversifying geography. The Professional Geographer66(2), 230-235.